Contacteaza-ne
Ne gasesti si in:

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 

 1. Informații Generale
  • Prezentul document, respectiv Termenii și Condițiile Generale (în continuare „TCG”) definesc și reglementează relația dintre societatea ROBOTICS 4 KIDS S.R.L., (persoană juridică română ale cărei date de identificare sunt următoarele: sediul social în România, Jud. Argeș, Sat Cerșani, Comuna Suseni, nr. 111, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J03/2192/2018, CUI 40082530, având contul ……………………… deschis la Banca …………………, e-mail: roboticsschoollego@gmail.com, nr. telefon ……………, reprezentată prin administrator Ramona Popescu (societate denumită în continuare și ROBOTICS SCHOOL sau PRESTATORUL) în calitate de PRESTATOR și operator al site-ului cu adresa web roboticsschool.ro și Clientul care utilizează site-ul sau încheie un contract de prestare servicii (denumit în continuare, CLIENT, PĂRINTE, REPREZENTANT LEGAL AL COPILULUI sau UTILIZATOR).

1.2. Termenii și Condițiile Generale (în continuare „TCG”) se completează cu prevederile cuprinse în Politica de Confidențialitate, Politica Cookies și Termenilor și Condițiilor speciale care definesc alte servicii, aduse la cunoștința Clienților, precum și cu clauzele Contractelor încheiate de un Client cu societatea noastră. ROBOTICS 4 KIDS S.R.L își rezervă dreptul de a modifica unilateral în orice moment Termenii și Condițiile Generale, fără o notificare prealabilă. Clienții au posibilitatea oricând de a accesa ultima formă a TCG pe site.

1.3. Prin utilizarea site-ului sau comandarea unuia sau mai multor servicii pe site-ul www.roboticsschool.ro, Clientul acceptă integral și necondiționat Termenii și Condițiile Generale.

1.4. Accesul la site se face doar în scopul informării în scopuri personale, necomerciale. Nu sunt permise:  reproducerea, alterarea, copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, integrală sau parțială, a materialelor și informațiilor existente pe acest site. Vă atenționăm că imaginile și informațiile cu/despre copii sunt supuse unor reguli și limitări legale extrem de riguroase, în scopul protecției copiilor. De asemenea, întreg conținutul site-ului www.roboticsschool.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea ROBOTICS FOR KIDS S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor, materialelor sau informațiilor puse la dispoziție de Societatea ROBOTICS 4 KIDS SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie protecția copilului sau în matere de drept de autor și drepturi de proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

Vă rugăm să citiți cu atenție art. 8 și 10 al prezentului document pentru a înțelege limitările și implicațiile acestor aspecte.

 1. ÎNSCRIEREA LA CURSURI, TABERE ȘI LA PROGRAMUL AFTER SCHOOL

2.1.  Robotics School oferă cursuri de Robotică și Programare și Ateliere copiilor pasionați de tehnologie și inovație cu vârste cuprinse între 4 și 15 ani. Aprindem entuziasmul pentru tehnologiile digitale și oferim competențe cheie pentru secolul XXI pe care copiii de astăzi le cer pentru meseriile de mâine.  Organizăm și  Tabere Urbane, atât în București cât și în Pitesti. De asemenea, Robotics School oferă posibilitatea înscrierii copiilor la After School, pe parcursul întregului an școlar, în grupe de maxim 8 copii destinat copiilor de clasă pregătitoare până la clasa a IV-a.

2.2. Cursurile de Robotică și Programare și Atelierele au loc la sediul Robotics School sau a partenerilor săi. Înscrierea la Cursuri sau Ateliere se poate face online – prin completarea formularului de înscriere, prin e-mail la adresa roboticsschoollego@gmail.com, sau prin telefon la nr. 0721 861 565. Părinții au obligația ca anticipat înscrierii la Cursuri, să consulte descrierea și regulile Atelierelor și să respecte condițiile prevăzute pentru fiecare curs în parte și cu titlu general în prezentul document (cu titlu de exemplu, dar fără ca exemplul să fie limitativ: vârsta copiilor cărora cursurile sunt dedicate, locația și programul, regulamentul de comportament, regulile de igienă și sănătate, etc.). Înscrierea este valabilă doar dacă a fost confirmată de un reprezentant al Robotics School.

Cursurile și Atelierele se prestează pe baza unui Abonament de 4 ședințe, care urmează să fie achitat integral până la prima ședință. Activitățile se vor desfășura săptămânal la sediul stabilit pentru fiecare Atelier, în intervalele de timp și în formatul stabilit anticipat, la momentul contractării Abonamentului.

La momentul rezervării se percepe o Taxă de Rezervare egală cu contravaloarea primei Ședințe. Taxa de rezervare se va deduce din prețul abonamentului. Locul la curs sau eveniment se reţine în momentul recepţionării plăţii taxei de rezervare în cont de către Robotics School.

Clientul înțelege că, pentru a putea oferi toată atenția fiecărui copil în mod individual, Robotics School formează grupe de copii reduse ca număr, iar în cazul unei anulări a abonamentului de către Reprezentantul Legal sau a exercitării dreptului de retragere, Taxa de Rezervare nu se restituie.  Dacă Reprezentantul legal își retrage copilul de la Cursuri în perioada pentru care abonamentul a fost deja achitat, sumele achitate nu se vor returna, fără a afecta dreptul de retragere conform art.6.

Robotics School își rezervă dreptul de a recomanda alte grupe de curs sau să anuleze un grup, în cazul în care s-au înscris prea puțini copii. În acest caz, se oferă alternative pentru cursuri sau se rambursează taxa. Taxa este rambursabilă în totalitate în cazul cursurilor anulate de Robotics School ( mai puțin pentru ședințele deja prestate, dacă anularea are loc după începerea ședințelor).

Părinții trebuie să respecte programul Cursurilor. Sesiunile în care copilul absentează nu sunt scăzute din taxă. Reprogramarea unei ședințe de Curs se poate face doar pentru o nouă sesiune care are loc în aceeași săptămână și doar cu anunțarea prealabilă și confirmarea de către reprezentantul Robotics School a disponibilității unui loc pentru o altă ședință în aceeași săptămână. Anunțarea prealabilă a absenței la ședință nu asigură 1 loc copilului la o altă ședință din aceeași săptămână fără confirmarea disponibilității din partea unui reprezentant Robotics School, pentru că grupele și spațiile sunt limitate, astfel încât vă rugăm să organizați programul cu atenție.  Fiecărui copil îi sunt alocate maxim 2 ședințe de recuperare per modul.

Nu este permis accesul la sesiunile de cursuri copiilor care prezintă stare generală vizibil alterată, febra, scaune diareice, vărsături, secreții nazale excesive, erupții cutanate sau care se află sub tratament cu antibiotice. Pentru integralitatea regulilor aplicabile vă rugăm să consultați art.7., Regulamentul Intern Robotics School, și orice alte documente/ comunicate primiți de la Robotics School.

 

2.3. Participarea copiilor la Taberele Urbane se face doar în baza semnării unui contract de prestări servicii. Vă rugăm să ne contactați prin completarea formularului de pe site, prin e-mail la adresa roboticsschoollego@gmail.com, sau prin telefon la nr. 0721 861 565.

2.4. Furnizarea cursurilor în sistem After School se prestează doar în baza semnării unui contract de prestări servicii, pentru întreaga perioadă a unui an școlar: lunile Septembrie-Iunie.

2.4.1. Procedura de înscriere/reînscriere a scolarului la After School este următoarea:

 1. a) contactarea prin completarea formularului de pe site, prin e-mail la adresa roboticsschoollego@gmail.com, sau prin telefon la nr. 0721 861 565
 2. b) vizita sub forma unui tur al sediului, împreună cu un reprezentant al instituției, care îi va reprezenta părintelui/tutorelui legal oferta After School.
 3. c) completarea dosarului de înscriere – completarea și semnarea următoarelor documente: formular de înscriere; ofertă opționale; copie după certificatul de naștere al copilului; copii după actele de identitate ale părinților; copii după actele de identitate ale oricărei persoane împuternicite de către Reprezentantul legal să preia copilul de la școală; acte care să ateste eventualele probleme de sănătate ale copilului;
 4. d) achitarea taxei de școlarizare pentru prima lună de derulare a contractului.

 

2.4.2. Reînscrierea în anul școlar următor se face în luna Mai, prin semnarea unei cereri de înscriere transmisă de Prestator către Beneficiar și prin achitarea unei sume de 300 lei, avans din taxa lunii septembrie. Aceasta suma va fi scazută din taxa lunii Septembrie, iar în caz de reziliere a contractului după semnarea formularului de înscriere și achitarea taxei această sumă nu se va returna.

2.5. Robotic School pune la dispoziția Clientului, pe pagina dedicată fiecărui serviciu, caracteristicile esențiale ale serviciilor din ofertă. Imaginile referitoare la servicii și produsele folosite în timpul cursurilor sunt doar ilustrative și nu constituie o prezentare obligatorie a proprietăților serviciilor. Clientul poate solicita consiliere și informații suplimentare privind caracteristicile esențiale ale servicilor la nr. de telefon 0721 861 565 sau la adresa de E-mail roboticsschoollego@gmail.com. Serviciile respectă legislația în vigoare în România.

 1. PLATA

3.1. Prețurile serviciilor sunt exprimate în LEI nu includ TVA, Prestatorul nefiind înregistrat ca plătitor de TVA. În cazul în care, pe parcursul derulării serviciilor/contractului se va trece la plata de TVA, la sumele prevăzute în contract și/sau anexele sale, se va adăuga și TVA-ul, începând cu data obținerii codului de TVA.

3.2. Instrumentele de plată acceptate pentru prestarea serviciilor prezentate pe site-ul  www.roboticsschool.ro – Cursuri și Ateliere, sunt:

A.Transfer Bancar – clienții au la dispozitie 24 de ore pentru achitarea taxei de rezervare/ serviciilor în contul bancar ROBOTICS 4 KIDS S.R.L.  IBAN:

În formularul de plată se completează numărul comenzii de servicii și numărul Facturii Proforma în dreptul câmpului “Detalii plată/Explicații”). Dacă plata nu este finalizată în cele 24 de ore, rezervarea devine inactivă și nu mai poate fi reluat procesul de achitare, trebuie să luați legătura cu noi pentru a vă asigura că încă avem locuri disponibile.

 

* Dacă primul Atelier are loc în mai puțin de 24 de h de la Rezervare, este necesară achitarea cel puțin a Taxei de Rezervare imediat după confirmarea disponibilității locului la curs de către reprezentantul Robotics School.

 

 1. Numerar

 

 1. Prestatorul poate oferi clienților săi reduceri și alte vouchere supuse unor reguli individuale ce vor fi comunicate clientului, în fiecare situație. Cu excepția cazului în care se prevede posibilitatea cumulării unor oferte, fiecare ofertă sau voucher poate fi folosită o singură dată și numai o singură ofertă/ voucher poate fi folosită în cadrul aceleiași comenzi de servicii. Dacă valoarea voucherului este mai mare decât valoarea produsului comandat, suma neutilizată nu va fi rambursată și nu se va emite un nou voucher pentru diferența neutilizată. Clientul poate solicita informații sau poate afla dacă poate avea beneficiul unei scindări în mai multe vouchere de valoare mai mică doar înainte de utilizarea voucherului, prin solicitarea informațiilor printr-un e-mail la adresa roboticsschoollego@gmail.com.

 

În cazul în care Clientul care a primit discounturi și reduceri (cu titlu de exemplu, fără a fi limitativ: reducerea de 10% pentru al doilea copil ) își exprimă dorința de a retrage copilul de la Curs/Atelier (aplicabil și în cazul retragerii oricăruia dintre cei 2 copii, dacă a beneficiat de reducere de 10% pentru al doilea copil) / solicită încetarea contractului înainte de termenul final/ sau contractul este reziliat din culpa Clientului, Prestatorul are dreptul de a recalcula taxele ședințelor anterioare, care au fost reduse, și Clientul va fi obligat să achite prețul integral, ca și cum reducerea nu ar fi fost aplicată, pentru toate sedințele prestate pentru care a beneficiat de reducere. Această diferență dintre prețul întreg și prețul redus achitat va deveni scadentă la momentul încetării contractului.

 

* Robotics 4 Kids își rezervă dreptul de a impune alte condiții și termene speciale de plată /rezervare pentru anumite Cursuri/ Ateliere/ Programe/After School, care vor fi aduse la cunoștința Clienților anticipat.

3.3. Prestatorul poate modifica unilateral prețurile Cursurilor, Atelierelor și programului After School în orice moment, însă cursurile pentru care au fost confirmate rezervările vor rămâne supuse prețurilor în vigoare la momentul confirmării. Oferta sau condițiile Cursurilor prezentate pe site-ul www.roboticsschool.ro poate fi modificată în orice moment unilateral de către ROBOTICS 4 KIDS S.R.L. Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte. Deși Robotics School monitorizează cu atenție cursurile, serviciile și prețurile afișate pe site, nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori. Ne rezervăm dreptul de a modifica orice informație sau preț afișat greșit din cauza unor erori umane, de calcul, de editare, sau a unor erori tehnice ce pot apărea, precum și în cazul în care modificările sunt cerute de legile aflate în vigoare. În astfel de situații ne rezervăm dreptul de a nu livra serviciul respectiv și de a notifica clientul în cel mai scurt timp cu privire la imposibilitatea prestării serviciului. Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile prezentate în site este rugată să contacteze Robotics School prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului în cauză cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

 

3.4. În momentul înregistrării comenzii pentru serviciile oferite de ROBOTICS 4 KIDS SRL, Clientul garantează Prestatorul că dispune de autorizațiile necesare pentru utilizarea instrumentului de plată ales pentru Comanda sa. Legislația în vigoare în legătură cu prevenirea și combaterea spălării banilor sau finanțării actelor de terorism, în special prin acte săvârșite în mediul online, poate impune ca Prestatorul să transmită datele dumneavoastră către autorități, agenții, organisme publice, instituții publice, ce au competențe în domeniul prevenirii, urmăririi sau sancționarea spălării banilor sau finanțării actelor de terorism, sau altor terți în cazul cărora se impune conform legii divulgarea acestor date cu caracter personal.

3.5. Prin plasarea unei comenzi pentru serviciile oferite de ROBOTICS 4 KIDS SRL, Clientul își exprimă acordul de a primi factura în format electronic, la adresa de e-mail indicată la momentul plasării comenzii. La solicitarea expresă a Clientului, Prestatorul poate emite factura în format hârtie, care va fi predată Clientului la momentul predării copilului la prima ședință de Curs/Atelier.

 1. PRESTAREA SERVICIILOR. LOCAȚIE ȘI ORAR

4.1. Prestarea serviciilor va avea loc la adresa indicată de Prestator în oferta/ pagina de prezentare a Cursurilor/Atelierelor.

4.1.  În cazul în care Prestatorul oferă mai multe variante de locații, locația de prestare a serviciilor pentru care a optat Clientul rămâne valabilă pe toată durata Abonamentelor la Cursuri/Ateliere.  Clientul înțelege că pe parcursul derulării cursurilor nu poate impune schimbarea locației alese cu o altă locație de curs, acest lucru putând avea loc doar ca o excepție și cu acordul expres prealabil al Prestatorului.

 

4.2. În cazuri excepționale, în perioade aglomerate și în cazuri neimputabile Prestatorului (cu titlu de exemplu, fără ca exemplul să fie limitativ, locația cursurilor se confruntă cu lipsa energei electrice/apei potabile/încălzirii, etc)  locația de prestare și/sau data/ora serviciilor poate fi schimbată de Prestator, cu o locație aflată în aceeași zona ca locația inițială. Clientul va fi notificat în timp util asupra acestei schimbări.

4.3. Părinții trebuie să respecte programul, frecvența și orarul Cursurilor. Copiii trebuie să fie prezenți la ora începerii Cursurilor, iar Reprezentanții legali sunt obligați să preia copilul de la curs la sfârșitul programului.

 1. ABSENȚA DE LA CURSURI. ANULAREA ABONAMENTULUI/CURSULUI

5.1. Vă rugăm să ne anunțați printr-un e-mail, la adresa roboticsschoollego@gmail.com, dacă doriți să nu mai participați la cursurile noastre.

5.2. În cazul unei anulări a abonamentului de către Reprezentantul Legal sau a exercitării dreptului de retragere, Taxa de Rezervare nu se restituie.

5.3. Dacă Reprezentantul legal își retrage copilul de la Cursuri în perioada pentru care abonamentul a fost deja achitat, sumele achitate nu se vor returna.

5.4. Când se folosește o reducere sau cursul face parte dintr-o ofertă specială, clientul pierde dreptul rambursării taxei plătite și a abandonării cursului.

 

6.DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Clientul ia la cunoștință și înțelege că are dreptul ca, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea confirmării rezervării (care echivalează cu încheierea contractului de prestări servicii Cursuri și Ateliere), să notifice în scris Prestatorul asupra deciziei sale de a renunța la serviciile comandate, fără obligativitatea invocării unui motiv anume, conform art. 9 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii. Clientul care dorește să își exercite dreptul de retragere trebuie să informeze expres, în scris, Prestatorul la următoarele date de contact: prin e-mail la adresa roboticsschoollego@gmail.com, la adresa punctului de lucru ROBOTICS FOR KIDS SRL,  București, Aleea Barajul Cucuteni, nr 2, Sector 3, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă și completarea formularului de retragere. Prestatorul pune la dispoziția Clientului pe site-ul Prestatorului formularul de retragere standard, însă folosirea formularului de retragere nu este obligatorie, fiind suficientă orice declarație neechivocă scrisă cu privire la retragerea Clientului din contract. Prestatorul îi va transmite clientului fără întârziere, prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.

6.2. Clientul înțelege că dreptul de retragere prevăzut de Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii este asigurat cumpărătorului în cadrul unui contract încheiat la distanță, pentru că acesta nu are posibilitatea de a vedea bunurile/ testa și evalua serviciile înainte de încheierea contractului. În acest sens, se va putea prevala de dreptul de retragere doar un Client/ Părinte/ Reprezentant Legal în cazul în care Copilul beneficiază pentru prima oară de orice tip de Servicii/Cursuri/Ateliere Robotics School. În cazul în care Copilul dvs. a mai participat la cel puțin un Curs/Atelier al Robotics School, sau a participat la Tabere/After School,  Clientul declară că înțelege că nu se va putea prevala de dreptul legal de retragere, în această situație contractul încheiat nefiind unul la distanță prin care Clientul nu cunoștea conținutul și calitatea serviciilor noastre.

6.3. Clientul înțelege și ia la cunoștință faptul că dreptul de retragere se aplică exclusiv și doar Cursurilor/ Atelierelor pe baza abonamentelor de 4 ședințe, comandate prin site pentru prima oară pentru un copil, nu și programelor Taberelor și After School, întrucât acestea vor face obiectul unor contracte de prestări servicii semnate cu Clientul doar după ce acesta vizitează locația/ ia la cunoștință toate aspectele referitoare la aceste programe.

6.4. Clientul ia la cunoștință faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către comerciant, în conformitate cu art. 16 din Ordonanța de Urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesionistii : dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru contractele de prestări servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către comerciant. Prin contractarea serviciilor noastre și solicitarea prestării lor declarați că ați luat la cunoștință de conținutul acestei clauze.

6.5. De asemenea, Clientul ia la cunoștință faptul că, în ipoteza exercitării dreptului de retragere după ce una sau mai multe ședințe de Curs/Atelier au avut loc, la care copilul a participat sau de la care a lipsit înainte de a fi exercitat dreptul de retragere, Clientul nu poate solicita restituirea sumelor reprezentând taxe de rezervare și taxe de curs pentru aceste ședințe.

6.6. Prestatorul va returna sumele primite în termen de 14 zile calendaristice de la primirea declarației, fără returnarea taxei de rezervare egală cu echivalentului unui Curs/Atelier în cazul Abonamentelor de 4 ședințe/ sau a altei sumei prevăzute ca taxă de rezervare, și nici returnarea taxelor de curs pentru ședințele efectuate/sau de la care copilul a lipsit înainte de a fi exercitat dreptul de retragere.

6.7. Clientul înțelege și își dă în mod expres acordul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, și se obligă să furnizeze Prestatorului datele unui cont bancar pentru transferul sumelor.

 1. REGULI GENERALE. RĂSPUNDEREA

7.1. Regulile din acest capitol, precum și oricare dintre prevederile prezentului document, se completează cu prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară, Politica de Confidențialitate, Politica Cookies și Termenilor și Condițiilor speciale care definesc alte servicii, aduse la cunoștința Clienților, precum și cu cauzele Contractelor încheiate de un Client cu societatea noastră. Robotics School are dreptul de a-si redacta propriul Regulament de Ordine Interioară, pe care îl va aduce la cunoștința Reprezentantului Legal și Copiilor. Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară sunt obligatorii pentru Reprezentantul legal și pentru copii. Regulamentul de Ordine Interioară va putea fi modificat unilateral de către Robotics School, modificările urmând a fi aduse la cunoștința Reprezentantul legal înainte de intrarea în vigoare.

7.2. Robotics School se angajează ca personalul unității de învățământ să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe care le transmite școlarilor și un comportament responsabil, și să să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățare al copiilor. Suntem conștienți că reputația și succesul nostru depind de încrederea părinților și de bucuria copiilor.

7.3. Robotics School are o politică de toleranță zero la: violență, furt, discriminare. Orice copil care manifestă un astfel de comportament își va pierde statutul de elev Robotics School. Copiii care manifestă un comportament ce poate periclita viața, siguranța sau sănătatea proprie sau a celorlalți își vor pierde statutul de elev Robotics School, ceea ce presupune excluderea copilului, în regim de urgență și pentru tot restul  cursului, de la întreg Cursul, pentru tot restul ședințelor rămase din Curs.

7.4. Părinţii, ca model comportamental pentru copii, au obligația de a trata cu respect întreg personalul Robotic School, alți părinți/reprezentanți legali/copii. Părinții sunt obligați să comunice conducerii cadrelor didactice orice nemultumire, propunere, sugestie, și sunt obligați sa rezolve pe cale amiabilă conflictele cu personalul Robotics School sau cu alți părinți. Se interzice părinților să manifeste un comportament neadecvat, să agreseze fizic, psihic, verbal etc., să folosească injurii, ton ridicat și amenințări în incinta unității față de Copii, Părinți şi personalul Robotics School. În cazul provocării unui incident de natură să traumatizeze copiii, personalul unității și părinții copiilor, se vor lua măsuri de interzicere a accesului în unitate a celor implicați și Robotics School își rezervă dreptul de a interzice prestare serviciilor sale acestor persoane.

7.5. Copiii care frecventează Robotics School au obligația: (1) de a avea un comportament civilizat care să nu-i pună în pericol pe ei sau pe colegii lor și o ținută decentă specifică vârstei; (2) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul Robotics School sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; (3) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul Robotics School. Deteriorarea bunurilor Robotics School de către copii atrage după sine obligativitatea reparării bunurilor distruse, înlocuirea imediată a acestora sau suportarea tuturor cheltuielilor de către părinți/ reprezentanții legali ai copilului. Copiii care încalcă Regulile Robotics School participă obligatoriu la un program de consiliere cu cadrele didactice și directorul.

7.6. Nu este permis accesul la sesiunile de cursuri copiilor care prezintă stare generală vizibil alterată, febra, scaune diareice, vărsături, secreții nazale excesive, erupții cutanate sau care se află sub tratament cu antibiotice. În cazul în care copilul are o boală contagioasă, chiar dacă nu a adus copilul la program, părintele este obligat să anunțe Robotics School, dacă copilul a participat la cel puțin un Curs/Atelier în ultimele 2 săptămâni.

7.7. Părinții sunt rugati să se asigure că pot răspunde la telefon în timpul sesiunilor de Curs/Ateliere, oferind organizatorilor date de contact în acest sens, pentru cazurile urgente ce pot aparea.

7.8. Utilizatorilor site-ului și clienților ROBOTICS 4 KIDS SRL le este interzis să abordeze profesorii/personalul auxiliar cu orice fel de oferte de colaborare, angajare, sau să solicite acestora prestări de servicii în afara cadrului Robotics School.

7.9. Utilizatorii site-ului și clienții ROBOTICS 4 KIDS SRL (atât Părinții, cât și copiii) se obligă în mod expres și irevocabil să nu facă niciun fel de afirmații false și/sau defăimatoare, postări, mesaje și să nu comită acte sau fapte de natură a denigra în orice fel imaginea, numele, reputația Prestatorului și/sau a proiectelor sale, a altor părinți, copii, utilizatori ai site-ului, în general, orice acte sau fapte care să cauzeze acestora daune materiale sau de imagine, sub sancțiunea plății integrale daunelor pentru acoperirea integrală a prejudiciului direct si indirect suferit ca urmare a unor astfel de acțiuni.

7.10. Utilizatorii site-ului www.roboticsschool.ro și ai platformelor de Social Media asociate acestui site sau a siteu-rilor/paginilor deținute/administrate de ROBOTICS 4 KIDS SRL sau care se angajează în comunicări sau comentarii sunt obligați să nu transmită sau posteze conținut ilegal, obscen, amenințător, defăimător, să nu tulbure în nici un fel drepturile altor persoane, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală, să nu transmită viruși sau spam, incluzând dar nefiind limitat la, mail-uri sau comentarii în masă/în lanț sau campanii de promovare. Prestatorul nu poate fi obligat la despăgubiri de niciun fel pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări, și are dreptul, nu obligația, de a șterge conținutul astfel descris de pe site.

7.11. În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente/fotografii/texte, Clientul declară că deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului transmis/afișat și nu încalcă drepturile civile sau de proprietate intelectuală niciunei alte persoane fizice/juridice, și prin trimiterea/afișarea acestora se consideră că utilizatorul conferă societății Prestatorului și afiliaților/asociaților acestuia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și transmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi pe paginile sale oriunde în lume, prin orice mijloc (cu titlu de exemplu, reviewuri, comentarii, fotografii cu produsele postate pe site-ul www.roboticsschool.ro, pe paginile de social media ale Prestatorului, pe paginile de social media ale Clientului, pe care Prestatorul are dreptul de a le utiliza), cu publicarea/utilizarea numelui pe care clientul l-a folosit pentru transmiterea/afișarea conținutului. Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un Client prin intermediul site-ului www.roboticsschool.ro,  a platformelor de social media ale Prestatorului sau pe paginile de social media ale Clientului.

7.12. Prestatorul nu este responsabil pentru niciun litigiu la care ar fi supus website-ul construit /găzduit, incluzând, dar nefiind limitat la: materiale transmise de către Client cu copyright, text plagiat, activități ilegale, sau care aduc daune efectuate prin intermediul site-ului. Prestatorul nu este responsabil pentru nicio stricăciune adusă website-ului, imaginii sau afacerii Clientului de către o terță parte (spargerea site-ului sau a conturilor – hacking) sau de utilizarea defectuasă a website-ului de către Client. Utilizatorul sau Clientul este de acord că Prestatorul nu poate fi în niciun fel răspunzător pentru pierderile directe sau indirecte, pierderea unor oportunități de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Clientului sau ale terților care se află în raporturi juridice cu Clientul, ca urmare a folosirii serviciilor sau site-ului Prestatorului.

7.13. Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a contractului, dacă aceasta este cauzată de faptele sau omisiunile Clientului, de faptele terților pentru care Prestatorul nu este obligat conform legii să răspundă, de faptele furnizorilor, de schimbările legislative sau de intervenția unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit, astfel cum este definit de legislația română, sau oricărui alt eveniment ce nu a putut fi în mod rezonabil controlat în mod exclusiv de către Prestator.

7.14.Informațiile și datele prezentate pe Site-ul www.roboticsschool.ro privind serviciile sale sunt furnizate „CA ATARE”, „așa cum sunt” și „atât cât sunt disponibile”, fără vreo garanție de orice fel, implicită sau explicită, în special cu privire la integritatea, exactitatea, actualitatea, nefalsificarea, disponibilitatea, fiabilitatea sau exhaustivitatea informațiilor privind produsele, accesoriile sau serviciile prezentate pe site sau adaptarea lor la utilizarea avuta în vedere de către Client. Robotics 4 Kids SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a serviciilor achiziționate prin intermediul acestui site.

7.15. În orice caz în care va fi angajată răspunderea Prestatorului pentru prejudicii suferite de clienți prin plasarea unei comenzi, răspunderea Prestatorului este limitată la echivalentul contravalorii serviciului achitat de Client.

7.16. Clientul își asumă răspunderea și declară, în momentul plasării unei comenzi pe site-ul www.roboticsschool.ro, că deține capacitate juridică la momentul încheierii contractului conform Termenilor și Condițiilor.  Orice comandă de servicii plasată de o persoană fără capacitate juridică trebuie onorată de reprezentanții legali ai acesteia (părinți sau tutori legali).

 1. REGLEMENTĂRI PENTRU SOLUȚIONAREA RECLAMAȚIILOR ȘI REZOLVAREA DIFERENDELOR

8.1. Clientul se poate adresa www.anpc.ro

8.2. Clientul poate adresa orice reclamații în scris, la adresa de e-mail a Prestatorului roboticsschoollego@gmail.com pentru a putea fi rezolvate pe cale amiabilă.

8.3 Soluționarea Litigiilor Online (SOL). Conform Directivei 524/2013, consumatorul are la dispoziție  platforma Comiei Europene ec.europa.eu/consumers/odr/ destinată soluționării pe care amiabilă a disputelor între consumator și comerciant. În prezent această metodă poate fi accesată în România și la link-ul ANPC  https://anpc.ro/ce-este-sal/

8.4. Prestatorul și Clientul se angajează să depună toate eforturile pentru soluționarea amiabilă a diferendelor. În ipoteza în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, părțile se pot adresa instanțelor române competente, aplicabilă fiind legislația română.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE și COOKIE-uri

9.1 Prestatorul respectă Regulamentul General pentru Protectia Datelor (GDPR 2016/679) și tratează toate datele personale primite drept confidențiale și le folosește exclusiv pentru prestare serviciilor și scopuri legate de prestarea serviciilor, sau de îndeplinirea obligațiilor legale și interese legitime. Furnizarea acestor date se face în mod voluntar. Prin utilizarea site-ului și solicitarea prestării de servicii, Reprezentantul legal își exprimă în mod ferm, expres și neechivoc, acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel transmise, atât ale sale, ale persoanelor autorizate de acesta, cât și ale copilului, în conformitatate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prelucrarea datelor are la bază în principal contractul încheiat între dumneavoastră și ROBOTICS 4 KIDS SRL. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract (art. 6 (1) teza 1 (b) GDPR) sau pentru îndeplinirea obigațiilor legale ce ne revin (art. 6 (1) teza 1 (c) GDPR).  Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și societatea noastră și prestării serviciilor solicitate.  Reprezentantul legal declară că este de acord ca Prestatorul să colecteze și să prelucreze, atât datele sale personale, datele persoanelor pe care le autorizează în relația cu Prestatorul, cât și datele personale ale copilului.

9.2.  Prin utilizarea site-ului și solicitarea prestării de servicii, Clientul își dă acceptul și consimțământul ca atât datele sale personale, datele persoanelor autorizate de acesta, cât și datele personale ale școlarului să fie păstrate și prelucrate de Prestator în scopul desfășurării activităților specifice. Prestatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți, să păstreze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016.

9.3.  Prin utilizarea site-ului și solicitarea prestării de servicii Clientul își dă acordul pentru a primi comunicate și informații din partea Prestatorului. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu mai dorește să primească notificări și buletine informative, se poate dezabona de la acest serviciu oricând dorește. În cazul în care nu mai doriți ca Prestatorul să folosească datele Dvs. personale pe viitor, vă rugăm să ne trimiteți o notificare în acest sens la adresa România, București, Aleea Barajul Cucuteni, nr 2, Sector 3, sau la adresa de e-mail roboticsschoollego@gmail.com. În cazul în care cererea de dezabonare este formulată în timpul executării unui contract de prestări servicii, vom reţine datele personale şi le va folosi în scopul informării utilizatorilor privind remindere pentru plata curs şi/sau pentru începere curs, celor înscrişi la respectivul curs, sau informații esențiale legate de contract.

9.4. Am inclus, pe site-ul nostru, butoane pentru Facebook, Instagram,etc. folosite pentru promovarea paginilor web (de ex. „Like”, „pin”) sau pentru a le partaja (de ex. „Tweet”) pe rețele sociale cum ar fi Facebook. Aceste butoane funcționează folosind bucăți de cod provenite chiar de la Facebook. Acest cod plasează cookie-uri. Aceste butoane pentru rețelele sociale pot, de asemenea, să stocheze și să proceseze anumite informații, astfel încât să îți poată fi afișată o reclamă personalizată. Te rugăm să citești declarația de confidențialitate a acestor rețele sociale (care se pot modifica în mod regulat) pentru a afla ce fac cu datele tale (personale) pe care le procesează folosind aceste cookie-uri.

9.5. Prin utilizarea site-ului și solicitarea prestării de servicii, Clientul, Utilizatorul site-ului, Reprezentantul legal se obligă ca atât el cât și minorul să respecte și să protejeze datele cu caracter personal (exemplu nelimitativ: nume, prenume, numere de telefon, adrese de e-mail) ale personalului Robotics School, al altor copiii sau părinți beneficiari ai serviciilor Robotics School, indiferent de modul în care ia cunoștință de aceste date (direct sau indirect, și chiar dacă aceste date îi sunt oferite în mod direct de persoana în cauză).   Reprezentantul legal se obligă să păstre datele cu caracter personal sub strictă supraveghere și se obligă să nu valorifice aceste date sub nicio formă, ori să le publice, el sau copilul, sub orice formă posibilă.

Pentru integralitatea prevederilor și a drepturilor GDPR, vă rugăm să consultați secțiunea dedicată GDPR : Politica de confidențialitate.

În cadrul vizitei la paginile noastre de internet, în browserul de internet folosit de dvs. și în echipamentul dvs., introducem și apoi citim fișiere cookies, aspect care face obiectul

 1. SECURITATEA INFORMAȚIILOR ȘI REGULILE DE UTILIZARE ALE SITE-ULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Site-ul folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Societatea ROBOTICS 4 KIDS SRL nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul sau pentru pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul. Prestatorul nu își asumă răspunderea pentru daune directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, cauzate de utilizarea site-ului.

10.2. Prestatorul depune toate eforturile pentru a asigura acuratețea și actualizarea informațiilor distribuite pe Website și își rezervă dreptul de a corecta, în orice moment și fără notificare prealabilă, conținutul acestora. Cu toate acestea, Prestatorul nu poate garanta acuratețea, precizia și exhaustivitatea informațiilor disponibile pe Website. Ca urmare, Prestatorul  nu își asumă nicio responsabilitate: pentru orice imprecizie, inexactitate sau omisiune în ceea ce privește informațiile disponibile pe Website, pentru orice prejudiciu care rezultă din intruziunea unei terțe părți care duce la modificarea informațiilor disponibile pe Website și, în general, pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, în măsura permisă de lege, indiferent de cauză, origine, natură și consecință, provocat de orice persoană care are acces la Website sau de imposibilitatea de a accesa Website-ul; de asemenea, pentru utilizarea Website-ului și/sau creditul acordat oricărei informații care emană direct sau indirect din acesta din urmă. În plus, Prestatorul își declină orice responsabilitate pentru orice întrerupere sau funcționare defectuoasă a Website-ului sau orice apariție de bug-uri.

10.3. Prestatorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor de la care se ajunge prin legături (de natură comercială sau publicitară) pe acest site / sau la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

10.4. Întreg conținutul site-ului www.roboticsschool.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea ROBOTICS FOR KIDS S.R.L. și a furnizorilor săi și este apărat de Legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesul sau folosirea serviciilor, materialelor sau informațiilor puse la dispoziție de Societatea ROBOTICS 4 KIDS SRL prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie protecția copilului sau în matere de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.

10.5. Toate drepturile decurgând din dreptul de proprietate intelectuală asupra programelor, cursurilor, aplicațiilor, asupra oricărui material folosit de Robotics School în procesul educativ, incluzând, dar nefiind limitat la  fisele pentru constructia robotilor, planul de lectie pentru fiecare robot, plansele laminate cu roboti, constructiile pdf si planul de desfășurare al cursului, jocuri, precum și denumirea/logo-ul Robotics School  aparțin societății Robotics 4 Kids SRL și nu sunt, sub nicio formă, transferate către Utilizatorii Site-ului, Clienți, Reprezentantul legal, copilul participant sau de către orice alți terți. Utilizatorilor Site-ului, Clienților, Terților, Reprezentantului legal și copilului le sunt interzise publicarea, reproducerea, alterarea, copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, integrală sau parțială, a materialelor și informațiilor Robotics School protejate de drepturi de proprietate intelectuală, și este interzisă transmiterea sau dezvăuirea acestor materiale sub orice formă terților, atât pe toată durata derulării contractului, cât și după încetarea acestuia din orice cauză, nelimitat în timp, atât pentru uzul personal cât și pentru uzul comercial, fără consimțământul scris al Directorului Robotics School.

10.6. Este strict interzisă:

-Crearea de legături cu acest site ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil.

– Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea/tentativa de a acționa în acest scop;

– Încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Societății ROBOTICS 4 KIDS SRL sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua ROBOTICS 4 KIDS SRL care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea societății ROBOTICS 4 KIDS SRL;

– Încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Societății ROBOTICS 4 KIDS SRL prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;

– Folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;

Odată folosita una dintre adresele  de e-mail ale Robotics School, adresa de pe care s-a trimis mailul va face parte din baza de e-mailuri folosita pentru transmiterea de informari sau newslettere.

Violarea oricăreia dintre aceste reguli, precum și a altor reguli legale, atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

 

11.GENERAL

Putem transfera drepturile si obligațiile noastre în temeiul acestor Termeni către o altă persoană sau organizație. Vă vom anunța în scris dacă se întâmplă acest lucru și ne vom asigura că transferul nu va afecta drepturile dumneavoastră în temeiul contractului. Puteți transfera drepturile sau obligațiile dumneavoastră în temeiul acestor Termeni către o altă persoană numai dacă suntem de acord în scris cu acest lucru.

Termenii și Condițiile pot suferi modificări și pot fi actualizați de către Prestator.

Vă rugăm să verificați periodic secțiunea Termeni și Condiții pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.

Ultima actualizare : (07.05.2023).